Gå till innehåll

Verksamhet i Sverige och Norge

Vi bygger bostäder, kontor, handelscentran, hotell, industrifastigheter, sjukhus, skolor och arenor för idrott och andra events.

Våra kunder finns bland privata beställare som bostads-/fastighetsbolag, handelsföretag och industri. Vi är också en välrenommerad aktör hos kommuner, landsting och andra offentliga beställare.

Här finns erfarenheten som krävs för stora och komplicerade byggprojekt och spetskunskapen inom alla tänkbara byggområden. För att optimera resultatet av vårt arbete tillämpas ofta partnering i relationen med kund.

Vårt säte och huvudkontor finns i Karlstad men vi har också avdelningskontor i Stockholm, Örebro, Västerås och Göteborg.

Läs mer om

Fakta om Consto

Det enklaste sättet att få en överblick över oss.

Fakta om Consto

Koncern

Information om vår koncern och kontaktpersoner.

Vår koncern

Vision, värdering och etik

Vägledning för oss som arbetar på Consto.

Vision, värdering och etik

Uppförandekod – Code of conduct

Consto som affärsparter, arbetsgivare och samhällsaktör.

Uppförandekod

Hållbarhet

Vi möter morgondagens behov av hållbara lösningar.

Hållbarhet i Consto

Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs.

Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet

Årsredovisning

Ta del av Constos ekonomiska redovisning.

Årsredovisning