Gå till innehåll

Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet

En bra arbetsmiljö är i grund och botten en arbetsplats där medarbetare tycker om att gå till jobbet. En arbetsplats med motiverande arbetsuppgifter och god stämning där arbetsskador och olycksfall är sällsynta.

 

Säkerhet

Personalens säkerhet är en av våra absoluta nyckelfrågor. Vi ägnar därför mycket tid och kraft åt att skapa rutiner som säkerställer en bra arbetsmiljö och minimerar risken för olyckor.

På Consto arbetar vi gemensamt med att driva arbetsmiljöarbetet. Alla som arbetar för Consto, med Consto eller levererar till Consto ska dock göra det på ett säkert och riskmedvetet sätt.

Målsättningen är självklar. Vi måste alltid sträva efter en nollvision vad gäller olyckor. Vi får aldrig tumma på säkerheten.

 

Psykosocial arbetsmiljö

Mobbing och diskriminering, internt hos oss eller i relationen med våra kunder och leverantörer, accepteras aldrig. För oss är alla lika värda oavsett kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

 

Trivsel

På Consto ska varje medarbetare känna glädje i sitt arbete.

Engagemang och motivation uppnås genom att på alla sätt skapa känslan av delaktighet i arbetet.