Gå till innehåll

Vårt erbjudande

Starka skäl att välja Consto

Visst finns det starka skäl att välja Consto som din byggpartner. Här finns erfarenheten som krävs för stora och komplicerade byggprojekt och spetskunskapen inom alla tänkbara byggområden. Här finns också vanan av effektiv samverkan enligt partneringmetoder för optimala byggresultat och bästa möjliga byggekonomi.

 

Bredd

För oss på Consto är det viktigt att kunna svara upp mot det du som kund vill ha. Relatationen är ofta långsiktig och förväntningarna höga på att vi – oavsett byggobjektets storlek, komplexitet och karaktär – ska ha kunskapen och de resurser som krävs.

Med erfarenhet i ryggen har vi byggt upp en organisation dimensionerad för stora och komplicerade projekt, där vi tar ett helhetsgrepp kring hela byggprocessen, från projektering och upphandling till slutbesiktning.

”Snickarsjälen” i oss gör oss samtidigt konstant nyfikna på mindre objekt som kräver eftertanke, hantverkskunnande och byggtekniskt finlir.

 

Kunskap och erfarenhet

Sedan starten som Byggbolaget 1996 har vi under en dryg tjugoårsperiod gjort hela resan. Från fåmansbolag till storföretag. Från takbyten och verandatrappor till totalentreprenader av konferensanläggningar, storhotell och tjugovånings bostadshus. Inträdet i Consto-koncernen har förstärkt kapaciteten ytterligare.

På vägen har vi samlat massor av värdefull erfarenhet. Vi har lärt oss vikten av att lyssna och förstå våra kunders krav men också att samverka med kunniga människor runt omkring oss.

Ett samarbete med Consto innebär idag hög kvalitet till bra byggekonomi. Våra uppdrag utförs av skickliga hantverkare under erfaren byggledning. Egen personal handplockas och kompletteras med kvalificerade resurser från noggrant utvalda samarbetspartners.

 

Samverkan genom partnering

Kontinuitet och förtroende är viktiga nyckelord i långsiktiga relationer. Förtroende når vi genom bra jobb i rätt tid men också genom rak, informell kommunikation där du som kund känner dig delaktig och uppdaterad.

För att optimera resultatet av vårt arbete tillämpas allt oftare partnering i relationen med våra kunder. Ett utvecklat samspel där beställaren aktivt deltar i processen liksom arkitekter, konsulter, entreprenörer och andra viktiga aktörer. Ett öppet samarbete där alla spelar med öppna kort för att nå gemensamma mål.

Mötet mellan olika kunskapsområden föder bra idéer och vi når ett bättre och mera genomtänkt slutresultat. Partnering ökar också fokuseringen på den gemensamma projektekonomin vilket leder till bättre lönsamhet för alla parter.

 

Bra byggekonomi

Byggekonomin är självklart en av våra viktigaste utmaningar. Våra kunder ställer höga krav och konkurrensen från våra branschkollegor är stenhård.

Bra byggekonomi når vi genom att med partneringmetoder arbeta resurssnålt i en lättrörlig och smidig projektorganisation som snabbt kan ta hand om nya omvärldskrav och kundbehov.

Hög kvalitet till bästa möjliga ekonomi säkerställs också genom kloka materialval och gynnsamma avtal.