Gå till innehåll

Uppförandekod – Code of conduct

Vår uppförandekod – Code of conduct – tydliggör hur Consto ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör. Koden omfattar medarbetarnas individuella ansvar men omvänt också för vårt ansvar gentemot våra anställda och vår omgivning.

Vår affärsmodell vilar på fem stabila grundstenar:

  • Kunden i fokus
  • Fokus på arbetsmiljön
  • God lönsamhet
  • Respekt för miljön
  • Sund värdegrund

 

Kunden i fokus

Vi ska alltid fokusera på att uppfylla våra kunders krav. I linje med vår kvalitetspolicy ska vi alltid överlämna våra uppdrag i rätt tid, med noll fel.

 

Fokus på arbetsmiljön

Vi bygger vår framgång på våra anställdas kompetens. Vår strävan är därför att ständigt öka mångsidigheten och flexibiliteten hos vår personal. Vi vill ta vara på unik, individuell kompetens och utveckla Consto genom att låta varje anställd utvecklas.

Vi tror på gruppsamverkan och är övertygade om att en informerad, delaktig, respekterad och sedd individ växer med uppgiften samt bidrar bättre till gruppens resultat.

Vi arbetar ständigt för en säker och trivsam arbetsmiljö där vi vill att våra anställda ska trivas och må bra. Vi skall ta hand om varandra och våga säga ifrån. Människan ska alltid stå i centrum.

 

God lönsamhet

Vi måste alltid arbeta för en långsiktig, hållbar lönsamhet. Vi ska därför så långt det är möjligt standardisera våra arbetssätt och för att på så sätt uppnå en effektiv produktion.

Vi ska lära av det som är bra och sträva mot ständig förbättring. Ordning och reda ska genomsyra hela vår verksamhet och vi ska optimera alla våra processer genom att ta bort allt onödigt. Vi ska göra rätt från början!

 

Respekt för miljön

Framtiden och våra barn kräver långsiktig, hållbar utveckling. Lagar och uppställda samhällskrav ska alltid vara ett minimikrav i vårt arbete. Så långt det är möjligt ska vi sträva mot återvinning av våra restprodukter. Vi ska samtidigt i varje steg undvika läckage och slöseri av resurser.

 

Sund värdegrund

Consto ska genomsyras av god moral och etik. Vi ska kunna vara stolta och rakryggade i våra beslut och i vårt agerande. Varje affär ska vinnas på rättvisa, öppna grunder. Mobbing och diskriminering, internt hos oss eller i relationen med våra kunder och leverantörer, accepteras aldrig. För oss är alla lika värda oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

För Consto är det i alla lägen självklart att respektera andras egendom; materiell eller immateriell. Vår gemensamma framgång baseras på att förtroendet i varje affärsuppgörelse respekteras.