Gå till innehåll

Hållbarhet

HÅLLBARHETSRAPPORT

Consto har tagit fram en ESG-rapport för koncernen.

Hållbarhetsrapport

MILJÖ

Consto har antagit koncernmål om att vara klimatneutrala till 2045.

Miljö

VISION, VÄRDERING OCH ETIK

Vägledning för oss som arbetar på Consto.

Vision, värdering och etik