Gå till innehåll

Miljö

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Klimatpåverkan kommer främst från tillverkningen av material och produkter men också från utsläpp relaterade till energianvändningen i driftsfasen. Consto vill vara en aktiv aktör i klimatarbetet och har antagit koncernmål om att vara klimatneutralt till 2045. Arbetet med att säkerställa kompentensen och arbetsmetoderna för att nå målen är i full gång.

Consto har dessutom satt som mål att samtliga byggen som får bygglov under 2025 skall, i själva byggskedet, genomföras fossilfritt.

All el som används på våra kontor och byggen är redan idag miljömärkt el.

Consto är medlem i Sweden Green Building Cuncil (SGBC) och merparten av CONSTOS projekt utförs som Miljöbyggnadsprojekt.Vi certifierar även ett antal projekt i enighet med Svanen.

En del i arbetet med Miljöbyggnads- och Svanenprojekt är att använda digitala loggböcker. Exempel på loggböcker är Sunda Hus och Byggvarubedömningen och dessa verktyg hjälper oss att hålla koll på vilka produkter vi bygger in samt möjliggör medvetna val av produkter.

Consto har även satt upp mål om att minska på mängden avfall från våra byggen samt att det avfall som blir skall ha minst 80 % sorteringsgrad.