Gå till innehåll

Nytt ramavtal med Statens Fastighetsverk

Consto har skrivit nytt ramavtal med Statens Fastighetsverk. Bra jobbat Henrik och övriga på byggservice som på olika sätt bidragit till detta avtal.

Statens Fastighetsverk äger och förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer över hela Sverige. Totalt sett förvaltar SFV 6,4 miljoner hektar mark, vilket motsvarar en sjundedel av Sveriges yta. I Karlstad förvaltar man Gamla gymnasiebyggnaden och Residenset som båda är klassade som statliga byggnadsminnen.

  • Publicerad: 2022-07-07
  • Kategorier: Nyheter