Gå till innehåll

Ny livsmedelsbutik till Bryggudden i inre hamn, Karlstad

Det är Willys som slår upp portarna till en fullsortimentsbutik med en yta på 3 000 kvadratmeter. Rivningsarbetet är nu i full gång och beräknas vara klart till nyår. Beställare är Löfbergs Fastigheter AB.

Den största delen kommer att byggas i Löfbergs tidigare lagerlokaler. Den byggnaden kommer att rivas ner till stommen samt byggas ihop med en helt ny huskropp. Bygget påbörjades i oktober och beräknas vara färdigt i mars 2020.

  • Publicerad: 2018-12-05
  • Kategorier: Nyheter