Gå till innehåll

God tillväxt för Consto – Ökad försäljning och stärkt resultat 2017

Byggföretaget Consto uppnådde en total omsättning på 5 655 miljoner kronor 2017, en ökning med 1 455 miljoner kronor från 2016. Vinsten före skatt uppgick till 248 miljoner kronor (161 miljoner kronor), vilket ger en vinstmarginal om 4,4 procent. "Vi är nöjda med Constos totala volym och intäkter 2017", säger VD Hans-Kristian Seterlund. Vid årsskiftet var orderstocken ca 5 miljarder kronor.

Entreprenörsomsättningen fördelas enligt följande: Norge 4 100 miljoner kronor (3.532 miljoner kronor) – Sverige 1.567 miljoner kronor (470 miljoner kronor).

 

Fortsatt hög aktivitet inom byggandet

Hans-Kristian Seterlund tror på fortsatt hög aktivitet på den norska byggmarknaden. ”Osäkerheten är främst relaterad till utvecklingen på bostadsmarknaden, där signalerna är något annorlunda. Vi är också glada över konsekvenserna för norsk verksamhet i ett eventuellt fullskaligt globalt handelskrig, säger Seterlund. ”Consto har syftat till att öka andelen offentliga projekt och ROT-marknaden under senare år, det har varit en framgångsrik strategi.

 

God tillväxt i byggandet

Consto gick in på byggmarknaden för två år sedan och har nu etablerat sig i östra och norra Norge. ”Vi bygger en solid byggorganisation och kommer att öka både försäljning och geografisk närvaro i Norge de närmaste tre åren, säger Hans-Kristian.

 

Konsoliderar Sverige

I Sverige har Consto etablerat Consto AB som ett koncernbolag. Verksamheten är för närvarande koncentrerad i Karlstad och i Stockholmsområdet. ”Under vårt första hela verksamhetsår har vi växt kraftigt i volym. Nu ska vi använda det nuvarande året för att konsolidera och lägga en strategi för ytterligare geografisk expansion i Sverige, säger Hans-Kristian Seterlund

  • Publicerad: 2018-04-20
  • Kategorier: Nyheter