Gå till innehåll

Slutfinish av nya Skonertskeppet

Under våren 2017 påbörjades byggnationen av Skonertskeppet, Karlstads nya efterlängtade parkeringshus på Bryggudden i Karlstad med CONSTO som totalentreprenör. I mars 2018 ska allt vara klart.

Det nya parkeringshuset, som förläggs centralt i Karlstad i området kring Inre hamn, kommer sex våningsplan att ge plats för cirka 650 bilar.

CONSTO står som totalentreprenör för uppförandet. Beställare är Löfbergs Fastigheter AB.

Parkeringshusets stomme utgörs av prefabicerade betongelement, med håldäcksbjälklag av betong. Huset är dimensionerat för att ge möjlighet för byggnation av ytterligare ett våningsplan och taket av huset kan utnyttjas utöver parkeringsplatser till exempelvis grönytor. Fasaden bekläds av så kallad ”Dragon skin” varierat med fasadskivor.

I början av december har halva Plan 1 släppts till beställarens förfogande. Hissar har monterats och gjutasfalt har lagts på Plan 3 där även fasadinklädnad pågår.

I mars 2018 beräknad överlämningen av hela parkeringshuset kunna ske.

  • Publicerad: 2017-12-03
  • Kategorier: Nyheter