Gå till innehåll

Vårt samhällsengagemang

Vårt företags engagemang sträcker sig bortom affärsverksamheten, och vi anser att det är väsentligt för att skapa en meningsfull och hållbar påverkan i samhället. Genom vårt samhällsengagemang bidrar vi aktivt med en positiv förändring över olika områden.

Vi tror att idrotten har en unik förmåga att främja gemenskap och hälsa. Genom olika samarbeten och att vi själva deltar i idrottsrelaterade evenemang strävar vi efter att uppmuntra till en aktiv och positiv livsstil. Vi är partner till Färjestad BK och till Trollhättan Action Week, vilket även inkluderar Klassjoggen för barn och ungdomar.

Vi vill främja barn och ungdomars välbefinnande genom att bidra med att skapa en miljö där barn och ungdomar mår bra och har möjligheter att växa som individer. För oss är det viktigt att gå mot ett mer jämlikt samhälle genom att bidra till att minska socioekonomiska och utbildningsmässiga klyftor. Vi har bland annat bidragit med stöd till Läkare Utan Gränser, Ali Soccer Camp, QBIKS flickfotboll, Nattvandrarna, Aktiv Skola och Barncancerfonden.

Vi är engagerade i att stödja projekt och initiativ som syftar till att förbättra samhället som helhet. Vårt engagemang sträcker sig till att stödja och hjälpa dem som befinner sig i utsatta situationer, exempelvis har vi bidragit med donationer till Röda Korsets arbete i Ukraina och stöd till Giving People för att hjälpa barnfamiljer i ekonomisk utsatthet.

Genom dessa initiativ strävar vi efter att skapa en meningsfull och positiv inverkan på samhället och bidra till en mer jämlik och hållbar framtid.