Gå till innehåll

Willys

Ca 3000 m2

Livsmedelsbutik på Bryggudden i Karlstad. Största delen kommer att byggas i Löfbergs tidigare lagerlokaler. Byggnaden kommer rivas ner till stommen samt byggas ihop med en ny huskropp.

Nya delen byggs av prefabricerad betong och fasaden blir av tegel.

Status Avslutad
Projekt Handel, Nyproduktion
Ort Karlstad
Region Karlstad
Beställare Löfbergs Fastigheter AB
Byggtid Oktober 2018 - Mars 2020
Entreprenadform Totalentreprenad
Arbetschef Martin Andersson Frohm