Gå till innehåll

Stinsen 20

Ombyggnation av gamla bibliotekshuset

Consto bygger om delar av gamla bibliotekshuset i centrala Örebro och projektet är en lokalanpassning av befintlig lokal. Renoveringen inklusive fläktrum omfattar fyra våningar. Den uppskattade kostnaden är 50 mkr och med en bruttoyta över 3400 kvadratmeter.

Status Pågående
Projekt ROT, Lokal
Ort Örebro
Region Örebro
Beställare Örebroporten Fastigheter AB
Byggtid Oktober 2022 - Juni 2023
Entreprenadform Totalentreprenad
Arbetschef Martin Frohm