Gå till innehåll

Stadskajen

5 hus med 99 stycken lägenheter

Nyproduktion av fem stycken flerbostadshus varav ett hus kommer byggas med trästomme, övriga med betongstomme. Fasader och tak för samtliga hus kommer vara i trämaterial. Fastigheterna kommer vara belägna nära vattnet.

Status Avslutad
Projekt Nyproduktion, Bostäder
Ort Västerås
Region Västerås
Beställare Slättö förvaltning
Byggtid Januari 2017 - Maj 2018
Entreprenadform Totalentreprenad
Arbetschef Simon Svensson