Gå till innehåll

Magasin 2

Kontor, restauranger, bryggeri

Den mest karaktärskapande byggnaden i Inre Hamn är Magasin 2, som är byggt 1941. Byggnaden är utpekad som särskilt värdefull i Karlstads kulturmiljöprogram.

Projektet består av ombyggnation invändigt med detaljerade anpassningar efter hyresgästerna, vilket gör att delar av Magasin 2 nu ger rum för toppmoderna kontor, handelslokaler samt ett bryggeri.

Projektet utförs i etapper och i december 2017 är totalt 7 lokaler släppta till beställaren, varav 6 lokaler kvarstår vilka huvudsakligen kommer att fungera som kontor.

Status Avslutad
Projekt Kontor, Handel, ROT
Ort Karlstad
Region Karlstad
Beställare Löfbergs Fastigheter
Byggtid Första inflytt 15 maj 2017
Entreprenadform Partnering
Arbetschef Tobias Kvarth