Gå till innehåll

Brickebacken, Örebro

100 lägenheter i vård- och omsorgsboende

Consto har tecknat avtal med Örebro Bostäders dotterbolag ÖBO Omsorgsfastigheter om att uppföra ett vård- och omsorgsboende, samt en gruppbostad med sex lägenheter. Dessutom skapas lokaler för dagverksamhet, hemsjukvård, hemvård och restaurang  med tillhörande tillagningskök. Huset miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Byggstart planeras våren 2024 och beräknas vara färdigställd våren 2026, med inflyttning till sommaren 2026.

Status Pågående
Projekt Vård- och omsorgsboende, Nyproduktion
Ort Örebro
Region Örebro
Beställare ÖBO Omsorgsfastigheter
Byggtid Våren 2024-våren 2026
Entreprenadform Totalentreprenad
Arbetschef Isac Edin