Gå till innehåll

Bageriet 2, Karlstad

60 små och moderna hyreslägenheter och inkludera en förskola

Projektet, ”Bageriet 2,” är ett åttavåningshus som kommer att erbjuda 60 små och moderna hyreslägenheter och inkludera en förskola med sex avdelningar. ”Bageriet 2” kommer att bestå av 42 ettor med varierande ytor mellan 30 och 36 kvadratmeter. Dessutom kommer huset att innehålla tolv tvåor mellan 44 och 45 kvadratmeter samt sex treor på 71 kvadratmeter. Förskolan kommer att vara i de två nedersta våningarna.

Fokus för projektet är att möta den växande efterfrågan på små lägenheter, särskilt från ungdomar, och samtidigt berika området med en förskola för lokalsamhället.

Projekteringsstarten är planerad till januari och byggstarten beräknas inledas i april 2023. Byggnaden förväntas att vara klar för inflyttning under 2025.

 

Status Pågående
Projekt Bostäder, Nyproduktion
Ort Karlstad
Region Karlstad
Beställare KBAB
Byggtid jan 2024 - 2025
Entreprenadform Totalentreprenad
Arbetschef Martin Frohm