Gå till innehåll

Constoskolan

Constoskolan är samlingsnamnet för vår akademi i vilken vi driver våra utbildningar, både med interna och externa utbildare.

Utgångspunkten med Constoskolan är att erbjuda ett kraftfullt utbildningsprogram i ren Constoanda.

Vi arbetar med individuella kompetensutvecklingsplaner för att tillgodose varje individs utveckling. Detta innebär att vi skräddarsyr just din utbildning

Constoskolan kommer att innehålla allt från kravutbildningar till egenutformade ledarskaps- och ekonomiutbildningar.

Constoskolan är ett viktig led i vår utveckling.