Gå till innehåll

Börja din karriär hos oss

Studenter och lärlingar

Vi har projekt på flera orter i Sverige. Kanske finns det något som passar dig!

Studenter

Vi är öppna för all input och idéer till projekt – kandidat- och masteruppsatser. Hör av dig så kanske vi hittar något som passar dig.

Lärlingar

Lärlingar är en viktig resurs för oss på Consto. Om du är rätt för oss, och vi är rätt för dig, kan samarbetet bli långvarigt.

 

Constoskolan

Constoskolan är samlingsnamnet för vår akademi i vilken vi driver våra utbildningar, både med interna och externa utbildare.

Utgångspunkten med Constoskolan är att erbjuda ett kraftfullt utbildningsprogram i ren Constoanda.

Vi arbetar med individuella kompetensutvecklingsplaner för att tillgodose varje individs utveckling. Detta innebär att vi skräddarsyr just din utbildning

Constoskolan kommer att innehålla allt från kravutbildningar till egenutformade ledarskaps- och ekonomiutbildningar.

Constoskolan är ett viktig led i vår utveckling.